Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozmiar tekstu

A

A

A

W dniu 8 grudnia 2016r. w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek i instytucji powołanych do współpracy w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Przypomnijmy, że w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół podejmuje interwencję w rodzinie tworząc grupy robocze.

Działania grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieska Karta” w konkretnych rodzinach obejmują:

- diagnozę sytuacji rodzinnej,

- opracowanie i realizację planu pomocy (pomoc osobie i rodzinie doznającej przemocy oraz propozycję działań naprawczych     osobie stosującej przemoc),

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych przez poszczególnych członków grup roboczych,

- wnioskowanie o wszczęcie dalszego postępowania przez sąd lub prokuraturę.

Członkowie Zespołu zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmują szereg działań wobec osób doznających przemocy, stosujących przemoc i członków ich rodzin, do najczęstszych należy:

- wsparcie psychologiczne,

- wsparcie pedagogiczne,

- kierowanie na terapię małżeńską,

- kierowanie na leczenie odwykowe,

- kierowanie do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy,

- podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości nt. występujących problemów.

Powyższe działania w wielu przypadkach przyczyniły się do poprawy sytuacji rodzin, w tym wychowywanych w nich dzieci.

Przewodnicząca Zespołu – Dorota Słodek.

09

GRU

2016

686

razy

czytano

351/466

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia