Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Placówki

Placówki SENIOR+

Placówki SENIOR+

Rozmiar tekstu

A

A

A

Kierownik placówek Senior+:

Małgorzata Jurczak
tel.: (32) 67-33-526
email: ops@ogrodzieniec.pl

 

Godziny otwarcia Dziennych Domów Senior +

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

zapraszamy na stronę DDS w Ogrodzieńcu: www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Ogrodzieńcu-107722177376795/

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

zapraszamy na stronę: www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Mokrusie-107035064910061

 

Godziny otwarcia Klubów Senior + w Ogrodzieńcu oraz w Gulzowie

Poniedziałek – Piątek 15:00 – 19:00

zapraszamy na stronę: www.facebook.com/Klub-Senior-w-Ogrodzie%C5%84cu-104759488525422

 

Informacje podstawowe:

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019).

Kolejny Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Mokrusie przy ul. Dębowej 14. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020).

Klub „Senior+” mieści się w Ogrodzieńcu przy Placu Wolności 24. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2020).

Domy oraz Klub przeznaczone są dla osób spełniających łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami gminy Ogrodzieniec,

- są nieaktywni zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),

- są osobami zdolnymi do samoobsługi,

- są osobami z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiadają opiekuna prawnego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+" mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, samotnie zamieszkujących w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Każdy uczestnik dziennego domu zobowiązany jest do przedłożenia informacji o stanie zdrowia i opinii lekarskiej o braku zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu.

 

Zapewniamy:

- pobyt w dziennym domu w dni robocze od 8:00 do 16:00, klubie od 15.00 -19.00

- wyżywienie w dziennym domu: obiad,

- usługi higieniczne w dziennym domu,

- organizację czasu wolnego (zajęcia terapeutyczne),

- udział w zajęciach usprawniających ruchowo ( zajęcia rehabilitacyjne),

- pomoc w załatwianiu spraw osobistych,.

Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu dysponuje 15 miejscami.

Dzienny Dom Senior+ w Mokrusie dysponuje 15 miejscami

Klub Senior+ w Ogrodzieńcu dysponuje 30 miejscami

 

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówek (dziennych domów) przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora OPS Ogrodzieniec. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w DDS+ prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu. Kwestionariusz zgłoszeniowy o objęcie działaniami realizowanymi przez Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu oraz Dzirnny dom Senior+ w Mokrusie składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42.
Można także zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie (32 6733526). Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+ przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania zainteresowanego, w którym pracownik socjalny ustala jego sytuację życiową: dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną. Konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dochody wnioskodawcy.

Do placówki Klub Senior+ przyjmowane są osoby na podstawie złożonej Deklaracji uczestnictwa dla osób w wieku 60+ ubiegających się o objęcie działaniami realizowanymi przez Klub Senior+.

 

Zasady odpłatności:

Pobyt jest odpłatny. Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr XLII/405/2022 RadyMiejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 


Główny cel:

Głównym celem funkcjonowania Dziennych Domów Senior+ oraz Klubu Senior+ na terenie gminy Ogrodzieniec  jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do przebywania osób w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Ogrodzieniec, które są nieaktywne zawodowo, samodzielne lub wymagające częściowej opieki w czynnościach dnia codziennego.

 


Celami szczegółowymi są:

1) aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych,
2) utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej;
3) przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych - integracja międzypokoleniowa, zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej, artystycznej i krajoznawczej;
4) stworzenie możliwości uzupełnienia i poszerzenia wiedzy podczas zajęć edukacyjnych i warsztatowych;
5) zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej każdego uczestnika poprzez terapię zajęciową;
6) zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie szerokiej możliwości jej realizowania poprzez zajęcia rehabilitacyjne,zajęcia sportowo- rekreacyjne;
7) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
8) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji uczestników przy wykorzystaniu ich wiedzy i umiejętności.

 

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia