Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Rozmiar tekstu

A

A

A

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Podmiotami, które są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie są  jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu informuje, że Gmina Ogrodzieniec zamierza przystąpić do       realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

1.    dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2.    osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

·         stopniu znacznym lub

·         o stopniu umiarkowanym lub

·         traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 •   poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,

 •   ograniczanie skutków niepełnosprawności,

 •   stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,

 •   przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 •   wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 •   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 •   załatwianiu spraw urzędowych;

 •   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 •   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

 •   wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie
w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie będzie decydować sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Planowany czas realizacji programu: od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 42 – osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 67-33-526, do dnia 7 listopada 2022 roku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

31

PAŹ

2022

128

razy

czytano

35/454

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia